Opis produktu

W opiece pooperacyjnej łatwy, bezpośredni dostęp do stomii po zabiegu wyłonienia stomii, bez konieczności zdejmowania sprzętu, jest niezwykle istotny – szczególnie w przypadku stomii, które wymagają szczególnej opieki.

SenSura Mio Post Op ułatwia pacjentom odpowiedni start, dzięki cechom pozwalającym na stosowanie produktu w opiece pooperacyjnej:

• Bezpośredni dostęp do stomii poprzez specjalne okienko
• Skuteczne drenowanie dzięki miękkiemu ujściu do drenażu, który łatwo łączy się z wieloma
typami worków do zbiórki nocnej
• Skala pozwalająca na wizualną ocenę ilości wydzielanej treści ze stomii

Produkt SenSura Mio Post Op jest dostępny także w wersji sterylnej.