Opis produktu

Odpowiedni do ran ze zróżnicowanym poziomem wysięku.
Szybka absorpcja i zatrzymywanie wysięku umożliwiają pełne wykorzystanie możliwości chłonnych opatrunku przy minimalnym ryzyku wycieku i maceracji skóry, nawet w przypadku bardzo sączących ran.

Optymalne, wilgotne środowisko wspomagające leczenie rany
Warstwa hydrokapilarna umożliwia szybkie, pionowe wchłanianie wysięku i rozprowadza go poziomo w strukturze opatrunku. Opatrunek zapewnia optymalne wilgotne środowisko wspomagające leczenie rany.

Warstwa hydrokapilarna wchłania wysięk, transportowany do opatrunku przez warstwę kontaktową. Warstwa kontaktowa umożliwia odprowadzanie odpowiedniej ilości wysięku, utrzymując wilgotne środowisko leczenia w przypadku ran z małym, średnim i dużym wysiękiem.

Łatwy w użyciu, uniwersalny opatrunek chłonny
Ze względu na brak konieczności stosowania dodatkowej warstwy kontaktowej w porównaniu z innymi opatrunkami silnie chłonnymi opatrunek Biatain Super stanowi rozwiązanie korzystne ekonomicznie (4).

Sposób działania
Cząsteczki superabsorbentu pochłaniają i magazynują wysięk. Włókna rozprowadzają wysięk w warstwie wewnętrznej, tak aby zmaksymalizować szybkość wchłaniania. Duża szybkość przenikania wilgoci wpływa na wysokie możliwości kontroli wysięku.

Skład
Opatrunek Biatain Super jest zbudowany z wysokochłonnego wkładu hydrokapilarnego z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, chroniącą ranę przed wodą i bakteriami, a także z hydrokoloidowej warstwy przylepnej i nieprzylepnej warstwy kontaktowej.

Nieprzylepna warstwa kontaktowa oddziela warstwę chłonną od rany i otaczającej ją skóry, zmniejszając ryzyko przywierania opatrunku.

Wysięk jest transferowany do opatrunku przez warstwę kontaktową i jest magazynowany w warstwie chłonnej. Warstwa chłonna umożliwia szybkie, pionowe wchłanianie wysięku i jego poziome rozprowadzanie w strukturze opatrunku.

Zastosowanie
Opatrunek Biatain Super można stosować w przypadku różnych rodzajów ran z wysiękiem, w tym owrzodzeń podudzi, owrzodzeń odleżynowych, owrzodzeń stopy cukrzycowej, oparzeń drugiego stopnia, ran pooperacyjnych i otarć skóry. Opatrunek Biatain Super można stosować w terapii uciskowej.

Opatrunek Biatain Super to wysokochłonny opatrunek hydrokapilarny, zapewniający optymalne, wilgotne środowisko leczenia ran i przeznaczony dla ran z wysiękiem.

Warstwa hydrokapilarna wchłania wysięk, transportowany do opatrunku przez warstwę kontaktową. Warstwa kontaktowa umożliwia odprowadzanie odpowiedniej ilości wysięku, utrzymując wilgotne środowisko leczenia w przypadku ran z małym, średnim i dużym wysiękiem.

PIŚMIENNICTWO
1. Morris L. Descriptive evaluation of Alione Hydrocapillary dressing. British Journal of Nursing 2003: 12(10): 630-35.
2. Norkus A et al. Use of a Hydrocapillary dressing in the management of highly exuding ulcers: a comparative study. Journal of Wound Care 2005: 14(9):429-32.
3. Karlsmark T et al. Hydrocapillary dressings to manage exudate in venous leg ulcers. British Journal of Nursing 2004: 13(6): S29-S35.
4. Grothier L. Cost effectiveness and improved patient outcomes using a super-absorbent dressing. Journal of Community Nursing 2013: 27(3):21-24.